Főoldal - Hírek
Hirdetmények!
2016. június 14.

Álláshirdetés!
2016. augusztus 16.

Bartók Béla Általános Művelődési Központ - Borsodszirák
                       a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Borsodsziráki Bartók Béla ÁMK Óvodája 
óvodapedagógus

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2017.06.30-ig, megfelelőség esetén hosszabbítható közalkalmazotti jogviszony                  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3796 Borsodszirák, Fő út 47. További részletek»


ANYÁK NAPJA ÉS ÉVZÁRÓ A MACI CSOPORTBAN ..Képek
2016. június 04..
A kis-középső csoportos apróságok évzáró műsorukban "A gomba alatt" találtak menedéket az eső elől. Az Édesanyák szívhez szóló köszöntését a gyermekek által készített szeretet-süti elfogyasztása tette meghittebbé.

2016.04.25.MAGYAR NÉPVISELET NAPJA..Képek
2016. június 04..

Csatlakoztunk a magyar népviselet napja eseményhez, hiszen azt szeretnénk hogy legyen egy nap a magyar népviseletek jegyében óvodánkban is!
Fontos, hogy megmutassuk kultúránk ezen kiemelkedő értékét kerek e világon!
Legyen az szoknya, kalap, mellény, sarkantyú, pántlika vagy keszkenő. Kürtöljük világá, hogy kultúránk gazdagsága az óvodákban is él. Legyen ez a nap mindannyiunk büszkeségére és örömére...


Hirdetmények!
2016. április 01.

Óvodai beiratkozás a 2016/2017-es nevelési évre(letölthető»)
2016. április 22.
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Borsodszirák Község Önkormányzata által fenntartott Bartók Béla ÁMK Óvodájába a gyermekeket a 2016/2017-es nevelési évre 2016. május 9-10. napján (hétfő-kedd) 8.00-16.00 óra között lehet beíratni az óvoda intézményvezetőjének az irodájában.

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy az óvodai nevelésben részvevők köre a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint öt éves korról három éves korra változott. Tehát, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2016. szeptember 1.) óvodai nevelésben köteles részt venni.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Amennyiben a szülő azt a gyermekeket, aki 2016. augusztus 31. napjáig betöltötte a 3. életévét és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkezik, és e közleményben meghatározott időpontban az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
Az óvodai beíratáshoz szükséges okmányok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímkártya
- a gyermek TAJ kártyája
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
- a gyermekvédelmi kedvezményről, hátrányos helyzetről, tartós betegségről, egyéb kedvezmények igénybevételéhez szükséges igazolások

A jegyző - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A felmentési kérelmet 2016. május 9-ig lehet a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez benyújtani.
Borsodszirák, 2016. április 9.
Köszönettel:

Gondosné Bányai Ágnes (int. vez.)


BEÜLTETTEM KISKERTEMET A TAVASSZAL...Képek
2016. április 21.

A Föld Napja alkalmából óvodásaink virágok ültetésével varázsolták szebbé udvarunkat, melyeket a későbbiekben gondozni, locsolni fognak, figyelik növekedésüket, virágzásukat. A környezettel való ismerkedés az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat. Ebben az életkorban teremtjük meg az érzelmi vonzódást a természethez. A környezet megszerettetése, gondozása, a természet szeretetére való nevelés áthatja az egész óvodai életet. Az önfeledt játék, a rácsodálkozás mellett észrevétlenül tanulják meg, hogyan óvják, védjék a természet tisztaságát, szépségét.
Óvodáskorban alapozzuk meg a gyerekek természetszemléletét, ezáltal elérhetjük hosszútávon, hogy felnőttként is elkötelezettséget érezzenek a természet iránt, környezettudatos életet éljenek.


Egészségnap az oviban:) 2016. 04.15. Képek
2016. április 18
 

Maci és Katica csoportos óvodásaink a meglepetés-tízórai után útra keltek, hogy barátaiktól- a péktől, a kertésztől, az almás nénitől, a tyúktól, a tehéntől és a méhecskétől-egy kis ügyességgel, gyorsasággal megszerezzék a jutalomfalatokat. Az ezt követő pikniken a kosarakban összegyűjtött finomságokat - kiflit, sárgarépát, almát, mézet, sajtot- jóízűen fogyasztották el a ragyogó napsütéses időben. A friss levegő, a vitamindús falatok, a mozgás mind-mind az egészség megőrzését szolgálták.


NAV Hirdetmény!
2016. április 18.
Szja-bevallás: ügyelni kell a részletekre is
Március végéig mintegy 890 ezer adózó maga nyújtotta be személyijövedelemadó-bevallását, több mint 300 ezer adózó kérte a NAV közreműködését a bevallás elkészítésében és mintegy 220 ezren töltötték ki a bevallási nyilatkozatot, ami 2016 újdonságaként adóhatósági adómegállapítást jelent. A hibásan érkezett bevallások nagy részét már javította a hivatal, bizonyos hibákhoz azonban az ügyfelek közreműködése szükséges. További részletek»

Hirdetmény!
2016. április 08.
A nagyvízi mederkezelési tervek készítését a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény írja elő, melynek végrehajtását és a tervek tartalmi követelményeit a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014.(III.14.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) tartalmazza.További részletek»

Beirakozás!
2016. április 05.

Bartók Béla születésének 135. évfordulóját ünnepelték Borsodszirákon /képek
2016. március 23.
 

A Borsodsziráki Bartók Béla Hagyományőrző Egyesület szervezésében került sor 2016. március 23-án Bartók Béla születésének 135.évfordulója alkalmából megrendezett ünnepi megemlékezésre. A műsorban felléptek a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola borsodsziráki furulyás és zongorás növendékei, valamint művész tanárai akiknek tolmácsolásában Bartók- művek csendültek fel. A Hagyományőrző Egyesület katonadalokat énekelt. A rendezvény Bartók domborművének megkoszorúzásával ért véget.


Húsvéti üdvözlet
2016. március 23.

A MÁRCIUSI IFJAK tetteire emlékeztünk /képek
2016. március 22.
 

Az 1848-49-es szabadságharc évfordulóján, Magyarország nemzeti ünnepén újra együtt ünnepelt községünk apraja és nagyja.
Kórik Petra Borsodszirák egyetemista fiatalja köszöntötte megjelent vendégeinket: Tóth Attila Polgármester Urat, képviselő-testületünk tagjait, és Juhász Józsefet, a Bartók Béla Hagyományőrző egyesület elnökét.
Községünk óvodája kiemelt figyelmet fordít nemzeti értékeink átörökítéséhez, megőrzéséhez, hiszen a közös ünnepeinkkel, hagyományainkkal a gyerekek megérezik, hogy a világnak, amelybe beleszülettek, múltja és jövője van, ezen alkalmakkor a legfontosabb dolgot: a szeretetet, az egymásnak örömet szerző emberi összetartozást tanulják meg. Fontos, hogy községünk rendezvényein részt vegyenek óvodásaink, dolgozóink és szüleik egyaránt!
Éppen ezért a legkisebbek is csatlakoztak ehhez az ünnephez: kis műsorukkal köszöntötték március 15-ét. Felkészítőik: Illés Szabolcsné, Varga Tiborné, és Kiss Mónika óvónénik voltak.
Ezután a sajósenyei „Kicsi Madár” Néptáncegyüttest műsorában Kovács Petra Klára felkészítésével csárdás, verbunk és karikázó táncokat láthattak az érdeklődők.
Dr. Kresák Zoltán Alpolgármester Úr ünnepi beszédében a helyi emberek aspektusából idézte fel a régmúlt eseményeket, mely mindenki számára nagyon érdekes, és figyelemfelkeltő volt.
Ez a megemlékezés segítette a jelenlévőket abban, hogy nyitott szívvel hallgassák „Reményik Sándor: Zászló a szélben” című versét, Fedor Dávid előadásában.
Ünnepi műsorunk következő fellépője a Bartók Béla Hagyományőrző Egyesület Énekkara volt. Színvonalas előadásukban katonadalokat hallhattunk Müller Márta karvezető vezetésével.
Rendezvényünk zárásaként emlékműsort láthattunk a Bartók Béla Általános Iskola felső tagozatos irodalom szakkörös diákjainak előadásában. Felkészítőjük: Kurucz Ildikó tanárnő volt. Műsoruk főhajtás az 1848. március 15-i események résztvevői előtt, hogy ezt a napot soha ne feledjük el.
Minden vendégünknek köszönöm a megjelenést, köszönöm, hogy újra együtt ünnepelhettünk!

Gondosné Bányai Ágnes
Bartók Béla ÁMK intézményvezetője


Tájékoztató!
2016. március 22.


MEGHÍVÓ
2016. március 09..

A képre kattintva további részletek is olvashatók!

Tájékoztatás szünidei gyermekétkeztetésről!
2016. február 26.
T Á J É K O Z T A T Á S
szünidei gyermekétkeztetésről

A Közös Önkormányzati Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.
Az ingyenes szünidei étkezés a tavaszi szünetben valamennyi, azaz 3 munkanapon keresztül (2016. március 24., 25., 29.) az étel elvitelével vehető igénybe.
Az étel átvételének helye: Borsodsziráki Bartók Béla ÁMK Óvodája (Borsodszirák, Fő út 47. szám)
További részletek»

NYILATKOZAT a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez»

Nav tájékoztató
2016. február 08.
Február 15-ig kérhető a NAV közreműködése


A NAV szja-bevallási ajánlatot készít, ha erre február 15-ig nyilatkozatban kéri az adózó. Azoknak tehát nem kell időt fordítani a bevallás kitöltésére, akik megfelelnek az egyszerűsített bevallás feltételeinek. Ezt a megoldást február 15-ig lehet kérni a 1553NY jelű nyomtatványon.

További részletek*.pdf


A plakát képére kattintva a tartalom nagyban is olvasható!

Farsangi programok az óvodában
2016. január 26.
A képekre kattintva a programok nagyban is olvashatók!

Családi Karácsony óvodánkban - 2015. december 18.
2016. január 14.

Óvodásaink Családi Karácsonyra várták szüleiket, nagyszüleiket, hogy néhány meghitt órát együtt töltve közösen várják az ünnepet. A kisebbek karácsonyfát festettek és díszítettek, kókuszgolyót készítettek. A nagyobbak mézeskalácsot díszítettek, mandalát színeztek és karácsonyfadíszt festettek. Csillagszórót gyújtva együtt énekeltünk a karácsonyfánál, végül a gyerekek boldogan csomagolták ki az ajándékokat.


Mikulásvárás - 2015. december 4.
2016. január 5.

Ezen a varázslatos délutánon (ahol összegyűlt a falu apraja és nagyja), az óvoda udvarán a Hó tündérrel kivonulva, meleg ruhába öltözve, Mikulás dalokat énekelve vártuk a Mikulást, aki fényességes szekerén érkezett hozzánk, és a színpadon elhelyezett püspöki székben foglalt helyet. Az óvodánk a szülőknek, gyerekeknek, vendégeknek pattogatott kukoricával és forró teával kedveskedett az este folyamán.Mindkét óvodai csoportunk előadta kis műsorát, melyet a Mikulásnapra tervezett. A gyerekek megkapták a csomagjukat, melyért szeretnénk köszönetet mondani Önkormányzatunknak, majd forró teát kortyolgatva, lehetőség volt a Mikulással együtt utazva szekerezni.


A szegedi Látványszínház bemutatója Borsodszirákon
2016. január 5.
2015. december 1-jén a Szegedi Látványszínház A szarvas és a hóember című vidám, egyben tanulságos történetét láthatták óvodásaink és az első osztályosok.

"Az ismeretlen Bartók - válogatás a zeneszerző ifjúkori munkáiból"
2015. november 26.

Meghívó
2015. november 9.
Tisztelettel meghívjuk Önt
„Az ismeretlen Bartók – válogatás a zeneszerző ifjúkori munkáiból”
című rendezvényére.
Helyszín: Borsodszirák Bartók Béla ÁMK Fő út 14.
Ideje: 2015. november 19. 17 óra
Köszöntő: Tóth Attila polgármester
Brézai Zoltán módszertani referens
Válogatás Bartók Béla eddig nem játszott műveiből:
Változó darab, Scherzo zongorára, Liebeslieder dalciklus – részletek
Andante (hegedű-zongora), Petite morceaux / Adagio
Pósa-dalciklus, Batók által gyűjtött népdalok
Est – dal, Kossuth szimfónia / Gyászinduló
e-moll szonáta (hegedű-zongora) / III. tétel
Közreműködik:
Bekes Anna – hegedű
Flach Antal – zongora
Ács Gabriella – ének
Borsodsziráki Bartók Béla Hagyományőrző Egyesület Énekkara vezényel – Müller Márta

plakát»

A 10. Miskolc-Szirmai Dalostalálkozón szerepelt a Sziráki Énekkar
2015. november 9.

2015. november 7-én délután tartották Miskolc- Szirmán a 10. MISKOLC-SZIRMAI DALOSTALÁLKOZÓT, melyen a 6 fellépő népdalkör között a Borsodsziráki Bartók Béla Hagyományőrző Egyesület Énekkara is bemutatkozott és nagysikert aratott.


Tök jó délután óvodánkban - 2015. október 20.
2015. november 9.

Figyelem, figyelem!
TÖKhírré tétetik!
A TÖK JÓ DÉLUTÁN ismét elérkezik!
Október huszadikán kedden 4 órára
jöjjön minden szülő kedves óvodánkba!
TÖK szép lámpást fogunk ismét készíteni,
vidám TÖK-öt fogunk a fejünkre tenni!
TÖKéletes lenne, ha nem korogna gyomrunk,
hozzatok egy doboz kekszet, hogy falatozni tudjunk!
TÖK finom szörpivel oltjuk a szomjunkat,
ezután a TÖKtörpék útnak is indulnak.
Bejárjuk a parkot, TÖKlámpás a kézbe,
végül táncot járunk
a Kultúr előtt körbe!


Október 23-i ünnepi megemlékezés
2015. október 16.

Tájékoztató közlemény
2015. október 16.
A kormány célja a a szolgáltató közigazgatás megteremtése. Ennek része az ügyfélkiszolgálást segítő informatikai fejlesztés.
További részletek»

Szüreti vigasság Borsodszirákon 2015. október 4-én
2015. október 4.

Szüreti vigasság Borsodszirákon
2015. szeptember 28.
A képekre kattinva a plakát nagyobban olvasható!

Nav tájékoztató
2015. április 8.

FIGYELEM!
Közeleg a személyijövedelemadó-bevallás határideje. A 1453-as jelű személyijövedelemadó-bevallást legkésőbb 2015. május 20-ig kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hoz benyújtani.
További részletek*.pdf

FIGYELEM!
A közfoglalkoztatási jogviszony keretében megszerzett jövedelemre tekintettel is fennáll a személyijövedelemadó-bevallás benyújtására irányuló kötelezettség.
További részletek*.pdf


Hirdetmény - Óvodások beíratása
2015. április 8.
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2015/2016-os nevelési évre az ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE A Borsodsziráki Bartók Béla ÁMK Óvodájában (Borsodszirák, Fő u. 47.) a következő időpontokban történik:
2015. április 20. 8 órától 16:30 óráig
2015. április 23. 8 órától 16:30 óráig

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2015. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2015. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
A nevelési év első napja 2015. szeptember 1., utolsó napja 2016. augusztus 31.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya),
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcím kártya),
- a gyermek TAJ kártyáját,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértői véleményeket,
- az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény határozatát, igazolást több gyermek esetén),
- amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata)


Bartók Bélára emlékeztek Borsodszirákon
2015. március 25.
A hagyományokhoz híven az idén is megemlékeztek Borsodszirákon Bartók Béla születésének évfordulójára. A Bartók Béla Emlékparkba ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra gyűltek össze a borsodszirákiak, hogy méltóképpen megemlékezzenek Bartók Béla születésének 134. évfordulójára. Az ünnepség szervezői – a Borsodsziráki Bartók Béla Hagyományőrző Egyesület és a Bartók Béla Általános Iskola- nevében Bakaja Csabáné a HIMNUSZ eléneklését követően köszöntötte az ünnepségen résztvevőket: Tóth Attila polgármestert, Kecskés László plébánost, Némethné Fodor Szilvia jegyzőt, a képviselő-testület tagjait, Gondosné Bányai Ágnest a Bartók Béla ÁMK intézményvezetőjét, Illés Szabolcsné óvodavezetőt, Veres Gábornét, a Bartók Béla Általános Iskola igazgatóját, Bakaja Csaba igazgató-helyettest, a Hagyományőrző Egyesület tagjai..
Az ünnepi programban közreműködtek:
Verset mondott: Ádám Bálintné.
Dalcsokrot adott elő a Hagyományőrző Egyesület Énekkara.
Bartók Bélára emlékezett Bakaja Csaba.
Ünnepi műsort adtak az általános iskola tanulói.
A kulturális programot követően koszorút helyezett el Bartók Béla arckép domborművénél:
· Az önkormányzat nevében: Tóth Attila polgármester, Némethné Fodor Szilvia jegyző.
· Bartók Béla Általános Iskola nevében: Veres Gáborné igazgató, Bakaja Csaba igazgató-helyettes.
· Bartók Béla ÁMK nevében: Gondosné Bányai Ágnes intézményvezető, Illés Szabolcsné óvodavezető.
· Bartók Béla Hagyományőrző Egyesület nevében: Juhász József elnök, Ádám Bálintné alelnök.
Borsodszirák szívében elhelyezkedő Bartók Emlékparkban az ünnepi megemlékezés a Szózat eléneklésével ért véget.

1848. március 15-re emlékeztünk
2015. március 17.
A Bartók Béla Művelődési Otthon zsúfolásig telt! Községünk apraja és nagyja együtt ünnepelte az 1848-49 -es forradalom és szabadságharc fiataljait.
A megemlékezés elején óvodásaink zászlós felvonulását láthatták az érdeklődők, majd színes műsorukkal örvendeztették meg a kedves közönséget. Ünnepi beszédet mondott: Gondosné Bányai Ágnes a Bartók Béla ÁMK intézményvezető asszony, képviselő-testületi tag. A műsort levezette: Illés Laura. Verset mondott: Fedor Dávid. Fellépett a Bartók Béla Hagyományőrző Egyesület Énekkara, majd az általános iskolások megemlékezését láthattuk. Köszönjük a szereplőknek és felkészítőiknek a színvonalas műsort. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltünk!

"Mint a makk" Egészségnap az oviban
2015. március 17.

Közérdekű közlemény a bírósági ülnökök jelöléséről
2015. február 26.
Magyarország köztársasági elnöke – az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztése alapján – kitűzte a 2015. évi ülnökválasztást, mely 2015. március 7 és 2015. április 30 napja közé eső időtartamot fogja át.
A bíróságok számára rendkívül fontos, hogy - az Alaptörvényben rögzített társas bíráskodás elvének megfelelően - az ítélkezés menetében megfelelő számú ülnököt tudjanak foglalkoztatni.
A bírósági ülnökök választásában a megyei (fővárosi) közgyűlések, a települési önkormányzatok, illetve a területi és települési nemzetiségi önkormányzatok Képviselő- testületei, mint választó szervek, kiemelt feladatokat látnak el.
A Kazincbarcikai Járásbíróságra az ülnököket Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete és a Kazincbarcikai nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) tartalmazza az ülnökjelölés és választás szabályait.
Az ülnökjelöléssel kapcsolatos főbb tudnivalók a következők: További részletek»
A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei »
Bírósági ülnökké jelölés»
N Y I L A T K O Z A T bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról»

 


Tóth Attila polgármester

 

 

© 2001 - 2016 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.

d